การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์


          การปฏิบัติตัวช่วงระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความสมบูรณ์ของ เจ้าตัวน้อยในครรภ์กัน โดยเฉพาะสมองนั้นจะเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีการเจริญเติบโตตลอดเวลาในช่วงการตั้งครรภ์

          หากมีความผิดปรกติเกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ตัวอ่อนอาจจะยังไม่สามารถฝังตัวในมดลูกได้ และอาจมีการแท้งเกิดขึ้นได้

          เราจะเห็นได้ว่าในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาอวัยวะที่สำคัญ โดยเฉพาะสมองมีการเจริญเติบโตทั้งขนาด รูปร่าง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อการทำงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเชื่อมต่อของการทำงานของสมองอย่างต่อเนื่องตลอดการตั้งครรภ์

          ดังนั้น หากตัวอ่อนที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ถูกขัดขวาง ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น สารพันธุกรรมที่ผิดปรกติ หรือปัจจัยภายนอก อาทิ การติดเชื้อหัด หัดเยอรมัน เริม เอดส์, การได้รับยาหรือสารพิษบางอย่าง เช่น ยากันชัก หรือยาฆ่าเชื้อบางชนิด, บุหรี่, แอลกอฮอล์, สารเสพติดต่างๆ เช่น ยาบ้า, สารเคมี, โลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู เป็นต้น อาจทำให้มีความผิดปรกติเกิดขึ้นได้

          เมื่อเราทราบเบื้องต้นแล้วว่าช่วงเวลาต่างๆมีผลต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของอวัยวะที่สำคัญของเจ้าตัวน้อย           

ดังนั้นวิธีการง่ายๆที่จะดูแลเจ้าตัวน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็คือ การดูแลและการป้องกันอย่างเหมาะสม เริ่มฝากครรภ์ตั้งแต่ทราบว่าตั้งครรภ์ รับวัคซีนตามตารางเวลาที่เหมาะสม เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ดังกล่าว และหากไม่สบายแนะนำให้มาตรวจกับแพทย์ หลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง

          ที่มา : โลกวันนี้วันสุข โดย พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก)
          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น